ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi


 DATE DE CONTACT
Instituţia Prefectului - judeţul Mehedinţi
Str. Traian nr.89, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti

Telefon: 0252/311216(7) - centrala
                0252/311647 - cancelarie prefect

Fax:     0252/311469

E-mail: relatii@prefecturamehedinti.ro
Site web: www.prefecturamehedinti.ro


 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIONARULUI   DESEMNAT  PENTRU ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC ŞI COORDONATELE DE CONTACT

          
FIRAN OANA - Compartimentul administrativ, scrisori, audienţe şi relaţii publice
                                      e-mail: relatii@prefecturamehedinti.ro
                                     telefon : 0252/311216,7, int.  MAI 052-29037


 PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL INSTITUŢIEI

          luni - joi: 8.00 -16.30
              vineri: 8.00 - 14.00

 PROGRAM DE AUDIENŢE  
 

Prefect  NICOLAE DRĂGHIEA
      miercuri  10:00 - 12:00

S
ubprefect  ANDREI STĂNIŞOARĂ
          marţi  10:00 - 12:00

 Înscrierile se vor face personal sau la  telefon 0252-311216(7), int. 29037- Compartimentul Relaţii Publice,  e-mail: registratura@prefecturamehedinti.ro  sau on-line.
                                                            Formular electronic pentru audiente


PETIŢII
Adresa de e-mail pentru transmiterea petiţiilor este: registratura@prefecturamehedinti.ro
                                                             Formular electronic pentru petiţii 

Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469