ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi

Propuneri de modificare a Codului Fiscal - noiembrie 2017
07.11.2017

Propuneri de modificare a Codului Fiscal

Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469