ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi

ÎNTÂLNIRE CU GRUPUL CEZ ROMÂNIA
07.11.2017

Luni, 06 noiembrie, la sediul Consiliului Județean Mehedinți a avut loc o întâlnire a prefectului județului Mehedinți, domnul Nicolae DRĂGHIEA, președintelui Consiliului Județean Mehedinți, domnul Aladin GEORGESCU și viceprimarului municipiului Dr.Tr.Severin, dl. Daniel CÂRJAN,  cu managementul Grupului CEZ ROMÂNIA, ocazie cu care au fost prezentate obiectivele realizate în județul Mehedinți de către Grupul CEZ  și planurile pentru activitățile anului 2017.
La întâlnire au mai fost abordate probleme punctuale ce vizează îmbunătățirea comunicării dintre cetățean și operatorul economic, reducerea timpului de intervenție pentru depanarea deranjamentelor, precum și îmbunătățirea reacției pentru gestionarea situațiilor de urgență ce generează întreruperi de alimentare cu energie prin avarierea rețelelor.
Întâlnirea s-a încheiat cu propuneri concrete de colaborare pe viitor  ce vizează investiții în extinderea și modernizarea rețelelor electrice, toate în beneficiul mehedințenilor.


Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469