ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi

COMUNICAT DE PRESA
09.11.2017

Azi, 09.11.2017, domnul Nicolae DRĂGHIEA, a condus ședința Comisiei de Dialog Social Mehedinți, care a avut la ordinea de zi un singur punct, cu tema ”Informare privind situația șomajului și realizarea programului de ocupare a forței  de muncă, la data de 31.10.2017.”
Tema a fost prezentată de către reprezentantul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, temă ce a reliefat, din punct de vedere statistic, situația șomerilor din județul Mehedinți, care se ridică la 9.783 șomeri.
Prefectul județului a cerut ca acest număr să fie explicat și departajat, în funcție de categoriile de persoane, întrucât în numărul total de 9.783 șomeri se regăsesc și beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, foarte mulți situându-se în mediul rural.
O altă problemă ridicată de domnul Nicolae DRĂGHIEA a fost aceea a calificării forței de muncă, întrucât din datele statistice reiese că piața de muncă mehedințeană are locuri vacante, însă acestea nu pot fi acoperite, atât din cauza neatractivității salariale cât și din cauza lipsei de calificare  în meserii a tinerilor.
Ca posibile soluții de diminuare a numărului persoanelor care își caută un loc de muncă, prefectul județului împreună cu partenerii sociali, au căzut de acord asupra necesității de punere        în practică a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, prevederi care ar putea rezolva calificarea în cadrul societăților comerciale în care persoana este angajată.
 


Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469