ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi

COMUNICAT DE PRESA
10.11.2017

Domnul Nicolae DRĂGHIEA, este invitat, joi 16 noiembrie 2017, la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ”Inovație și calitate în sectorul public”,  ediția a X-a, unde are loc festivitatea de premiere a proiectelor de succes ale administrației publice românești.
Instituția Prefectului – Județul Mehedinți a depus proiectul cu tema ”Protecția mediului asigurată prin legislația în domeniul prevenirii  și gestionării situațiilor de urgență”, proiect care a fost nominalizat pentru premiere.
Conferința este organizată  de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu invitați  din rândul reprezentanților Guvernului României, ai administrației publice din țară și străinătate, structurilor asociative și profesionale, organizațiilor neguvernamentale, mediului universitar și mass-media.


Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469