ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi

COMUNICAT DE PRESA
14.11.2017

Ieri, 13.11.2017 prefectul județului, Nicolae DRĂGHIEA  a condus ședința Comisiei pentru aplicarea Hotărârii Guvernului  nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2018 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 – 2018.
Împreună cu primarul municipiului Dr. Tr. Severin, Marius SCRECIU și membrii prezenți, prefectul județului a analizat stadiul  de implementare a măsurilor prevăzute în Programul pentru școli al României.   
Totodată, domnul Nicolae DRĂGHIEA s-a interesat de stadiul de contractare a produselor destinate preșcolarilor, elevilor din învățământul primar și gimnazial, stabilind  ca la ședința următoare, ce va avea loc peste cel mult două săptămâni, fiecare membru al comisiei să prezinte măsuri concrete de aplicare a hotărârii de Guvern .


Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469