ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi

COMUNICAT DE PRESA
24.11.2017

În vederea găsirii unei soluții urgente de deszăpezire a drumurilor județene, prefectul județului, domnul Nicolae DRĂGHIEA și domnul Aladin GEORGESCU - președintele Consiliului Județean Mehedinți, în prezența altor reprezentanți de conducere, s-au întâlnit cu primarii din județul nostru. Este știut faptul că toate eforturile depuse de către consiliul județean pentru deszăpezirea drumurilor au rămas fără rezolvare. Cauza neîncheierii contractelor de deszăpezire a drumurilor județene constă în faptul că la licitațiile și negocierile directe organizate, nu s-a prezentat niciun ofertant.
Domnul Nicolae DRĂGHIEA  a prezentat cadrul legal în temeiul căruia Consiliul Județean Mehedinți ar putea încheia contracte de deszăpezire cu consiliile locale care au constituite servicii voluntare pentru situații de urgență și au în dotare utilaje care pot presta asemenea lucrări.
Toți cei prezenți și-au exprimat acordul cu privire la soluția propusă, urmând ca detaliile tehnice și juridice ale contractelor să fie stabilite de către specialiști în următoarele zile.
Tot astăzi, prefectul Nicolae DRĂGHIEA a condus ședința Comisiei mixte de rechiziții, a cărei ordine de zi a vizat modul de organizare și actualizarea documentelor în baza cărora se efectuează rechizițiile publice de bunuri și servicii în caz de conflict armat. Prefectul a concluzionat că la nivelul județului Mehedinți comisia își desfășoară activitatea conform prevederilor legale iar documentele de organizare și realizare a rechizițiilor sunt actualizate și reflectă realitatea.
 


Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469