ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi

Dragi mehedințeni
01.12.2017

MESAJ PREFECT

Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469