ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi

COLINDĂTORI LA COLEGIUL PREFECTURAL
19.12.2017

Ședința Colegiului prefectural   a debutat cu frumoase colinde interpretate de un grup de colindători de la Școala Gimnazială nr. 3 Dr.Tr.Severin. După acest moment tradițional,  prefectul Nicolae DRĂGHIEA a deschis ședința prin anunțarea ordinii de zi și invitarea prezentării materialelor de către reprezentanții instituțiilor desemnate. La ședință au participat, subprefectul județului, membrii colegiului, invitați și reprezentanții maas-mediei mehedințene.
Subiectele dezbătute la ordinea de zi au avut ca obiect asigurarea săsnătății populației pe timpul sărbătorilor de iarnă, prin controlul alimentelor și produselor de origine animală de către instituțiile statului cu atribuții în acest domeniu.
Astfel din rapoartele prezentate de către Oficiul de Protecția Consumatorilor Mehedinți, Direcția de Sănătate Publică Mehedinți și Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor Mehedinți a rezultat că situația este sub control în județul nostru, verificările efectuate confirmând acesastă stare de fapt.
Domnul Nicolae DRĂGHIEA a atras atenția că instituțiile trebuie să colaboreze foarte bine între ele, printr-o informare reciprocă și constantă în scopul înlăturării tuturor neregulilor care ar putea afecta sănătatea populației.
Totodată, prefectul județului a atenționat membrii colegiului prefectural asupra măsurilor ce trebuie luate pe timp de iarnă pentru protecția populației, în special a persoanelor expuse, cunoscute cu diagnostice de boli ce necesită tratamente și supraveghere specializate.


Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469