Institutia Prefectului Mehedinti
 


S.P.C.R.P.C.I.V. Mehedinti

  Programul de lucru cu publicul
  Coordonate de contact
  Program de audiente
  Permise de conducere
  Examinare permis de conducere
  Inmatriculare si evidenta vehicule auto
  Modele documente
  Taxe
  Declaratii de avere si CV
  Legislatie
  EVENIMENTE


Judeţul Mehedinţi

Prezentare generală
Poziţia geografică şi localizare
Relief
Climă
Populaţie
Învăţământ
Economie
Turism
Artă şi cultură
Personalităţi locale
Mass media locală


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0

» HOME » Contact

 DATE DE CONTACT
Instituţia Prefectului - judeţul Mehedinţi
Str. Traian nr.89, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti

Telefon: 0252/311216(7) - centrala
                0252/311647 - cancelarie prefect

Fax:     0252/311469

E-mail: relatii@prefecturamehedinti.ro
Site web: www.prefecturamehedinti.ro


 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIONARULUI   DESEMNAT  PENTRU ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC ŞI COORDONATELE DE CONTACT

          
FIRAN OANA - Compartimentul administrativ, scrisori, audienţe şi relaţii publice
                                      e-mail: relatii@prefecturamehedinti.ro
                                     telefon : 0252/311216,7, int.  MAI 052-29037


 PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL INSTITUŢIEI

          luni - joi: 8.00 -16.30
              vineri: 8.00 - 14.00

 PROGRAM DE AUDIENŢE  
 

Prefect  NICOLAE DRĂGHIEA
      miercuri  10:00 - 12:00

S
ubprefect  ANDREI STĂNIŞOARĂ
          marţi  10:00 - 12:00

 Înscrierile se vor face personal sau la  telefon 0252-311216(7), int. 29037- Compartimentul Relaţii Publice,  e-mail: registratura@prefecturamehedinti.ro  sau on-line.
                                                            Formular electronic pentru audiente


PETIŢII
Adresa de e-mail pentru transmiterea petiţiilor este: registratura@prefecturamehedinti.ro
                                                             Formular electronic pentru petiţii 

Institutia Prefectului

  Conducerea instituţiei
  Cadrul legislativ
  Servicii publice deconcentrate
  Organigrama
  Comisii de specialitate
  Regulamente interne
  Şedinţe
  Integrarea europeană
  Euroregiune


Serviciile Prefecturii

  Program audienţe
  Orarul de funcţionare
  Date de contact şi adrese
  Comunicate de presă
  Ordinele prefectului
  Eliberare paşapoarte
  Permise de conducere
  Apostila Haga
  Adrese utile
  Legături utile


Documente publice

  Declaraţii de avere şi interese
  Proiecte
  Acorduri şi protocoale de cooperare
  Parteneriate
  Bugetul